PSYKOTERAPEUTISK CENTER - programoversigt

HOLOWORLD CONSULT & PSYKOTERAPEUTISK CENTER

 

VOKSEVÆRKSTEDET FOR PERSONLIG, RELATIONEL OG FAGLIG UDVIKLING

PROGRAMOVERSIGT 2014 - 2015


INDHOLDSFORTEGNELSE:

C:\Programmer\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Bullets\BD21295_.gif INTEGRATIV GESTALTTERAPI 

En oplevelsesorienteret udfordring til dig, der ikke bare vil snakke om forandring, men også har mod på at gøre noget ved det - nu!

 

Integrativ psykoterapi bygger på et inkluderende og integrerende livssyn, hvor det fysiske, det psykiske og det eksistentielle/ spirituelle går op i en højere enhed. Denne enhed er ikke bare en interessant idé, men også en fundamental oplevelse, der ofte går tabt i vores hektiske tilværelse. Konsekvenserne heraf er alvorlige på både det personlige, relationelle, eksistentielle, samfundsmæssige og globale plan! At genfinde denne enhed er det samme som heling på et dybere plan – ikke kun individuelt, men også kollektivt.

 

Arbejds– og undervisningsformen tager udgangspunkt i gestaltterapeutiske principper. Hertil lægger vi nyere landvindinger inden for både kropsorienteret psykoterapi og transpersonlig psykologi. Du vil stifte bekendtskab med værktøj, som er direkte praktisk anvendelige både personligt og professionelt.

 

På kurserne forholder vi os til dét, der er, og dét, som deltagerne selv ønsker at tage fat på. Det kunne for eksempel være en personlig eller faglig problemstilling, hvor du føler dig fastlåst.

 

Lysten, til at lære dine egne reaktionsmønstre bedre at kende og risikovilligheden til at eksperimentere, vil øge dit udbytte.

 

 

 C:\Programmer\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Bullets\BD21295_.gif INTENSIVT UGEKURSUS – 8-dages intensivt vokseværksted. Dit liv bliver aldrig det samme igen

 

Dette er en invitation til at møde livet på en ny måde – og en mulighed for intensivt, personligt arbejde i trygge rammer. Målet med ugen er, at give dig en helhedsoplevelse af krop, psyke og ånd i samspil med omgivelserne – og give dig værktøjer, der vil transformere dit liv. Værktøjerne vil være integrativ gestaltterapi, holotropisk åndedrætsterapi (4 sessioner), bioenergetik, stress– og traumeforløsning, drømmearbejde, mindfulness-træning og en række andre aktiviteter i naturskønne omgivelser. Midt i ugen vil der være en længere pilgrimsudflugt med temaet: Heltens & heltindens rejse.

 

Lysten til at arbejde med dig selv er den eneste forudsætning for deltagelse – uanset om du er ny eller erfaren, når det drejer sig om terapi og selvudvikling.

 

LEDERE: OLE RY OG SUSANNE ANDRÉS

 

Dato: 18.7. – 25.7.2014 (Lørdag kl. 18 – lørdag kl. 15)

 

Pris: 5.500 kr. (+ 50 % for virksomheder) inkl. kost og logi ved tilmelding senest 1. juni, herefter 6.500 kr. (+ 50 % for virksomheder). Depositum 2.500 kr. ved tilmelding; restbeløbet før kursusstart.

 

 

 

C:\Programmer\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Bullets\BD21295_.gif ÅBNE SUPERVISIONSDAGE MED SUSANNE ANDRÉS - Find din personlige terapeutiske stil

 

Supervision betyder overblik. Mit sigte er, at du udfolder din personlige terapeutiske stil. Vi vil sammen kréere et tillidsfuldt fagligt miljø med fokus på kontakt og empati, fordybelse af selvindsigt og kompetenceudvikling. Vi vil i fællesskab se på besværlige sager og arbejde på at fremme konstruktive og kreative løsninger, som gør det nemmere for dig at gennemskue, forstå, respektere, rumme og forholde dig til livssituationer, som kan være helt anderledes end dine egne erfaringer og værdigrundlag. På denne måde vil du få nemmere ved at beholde overblikket og dermed intervenere på en hensigtsmæssig måde.

 

Kurset henvender sig til færdiguddannede terapeuter (eller 4.-års--studerende på en psykoterapeutisk træning) og fagpersoner, der har brug for et aflastningssted, samt et sikkert sted at undersøge og videreudvikle faglige og relationelle færdigheder.

 

Dagene er åbne, dvs. du kan melde dig til en dag ad gangen.

 

Kl. 10 – ca. 16 (alt efter gruppestørrelse) Pris: 1.800 kr. virksomheder (1.200 for private).

 

Kommende datoer og sted: kontakt os for nærmere information

 

 

 

 SKRÆDDERSYEDE TEMADAGE

 

Har du en gruppe, og har du en idé, medvirker vi gerne til at kreere et projekt, der passer dertil – kort eller langt. Det kan være hos os – på vores kursussted i Nordjylland, eller har du kursusstedet, kommer vi også gerne til dig – både i ind – og udland. Emnerne kan være mangfoldige indenfor terapi, stress- og traumehåndtering, intensiv kropsterapi, coaching, kommunikation & konfliktmægling, samt transpersonlig psykologi og spiritualitet i praksis.

 

De mange år, hvor vi har arbejdet indenfor feltet, sikrer dig en høj kvalitet og professionalisme.

 

Pris pr. delager pr. dag: 1.800 kr. virksomhedspris (1.200 for private) - alt efter opgavens karakter og gruppens størrelse. Kontakt os gerne med et forslag. 

 

 

 

C:\Programmer\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Bullets\BD21295_.gif STRESS- OG TRAUMEHÅNDTERING – KURSER & UDDANNELSE                              Tilbage til toppen

  

”At være traumatiseret er at være dømt til en endeløs gentagelse af ubærlige oplevelser”(Peter Levine)

 

“Kroppen er vores bedste ven til at hele traumer” (David Berceli)

 

Stress, traume, PTSD og udbrændthed synes at være stadig mere påtrængende problemer, forbundet med moderne livsstil og den globale situation, og kan for den enkelte have alvorlige fysiske, psykologiske og relationelle konsekvenser. Ubehaget påvirker kroppen i ligeså høj grad som psyken. Af den grund kan vi ikke bare snakke os fra problemerne. Medicin er kun symptombehandling og undertiden nødvendigt, men gør ikke noget ved selve årsagen. Derfor er der brug for nytænkning. Vores stress- og traumehåndterings-program bygger bl.a. på et sæt af øvelser, som er nemme at lære og overraskende effektivt bryder med organismens tilstand af konstant alarmberedskab. Programmet er effektivt, hvad enten det drejer sig om mere almindeligt hverdagsstress, eller det drejer sig om at have været udsat for alvorligere, traumatiske oplevelser.

 

Stress – og traume programmet er inspireret af Alexander Lowens Bioenergetics, Peter Levines Somatic Experience, Stanislav Grofs Holotropic Breathwork, David Bercelis TRE -Trauma Releasing Exercises samt Mindfulness-træning.

 

Følgende arrangementer tilbydes:

 

1-DAGSKURSER

Introduktion til TRE

For øvede

                                                                                       

TRE UDDANNELSE

 

Herudover vil der altid være mulighed for individuelle konsultationer og skræddersyede grupper.

 

 

 1-DAGSKURSER    Tilbage til toppen

 

På en sådan dag får du en grundig indføring i øvelsesprogrammet, så du kan fortsætte din egen proces hjemme. Du vil opleve, at øvelserne forløser stress, kroniske muskelspændinger og traumer, samt genetablerer indre balance og selvregulering. Relevant teori vil blive præsenteret for at uddybe din forståelse.

 

Dagen for øvede er en mulighed for at få genopfrisket og afpudset øvelserne og vil bidrage til at arbejde endnu dybere terapeutisk med øvelserne og din individuelle proces. Disse dage tæller endvidere med på TRE-uddannelsen.

 

Kurserne henvender sig til alle, der kender til stress, traumer og kriser – både klienter og behandlere.

 

 

KØBENHAVN Introduktion: 24.10.2014; 4.12.2014; 14.3.2015; 27.5.2015; 9.8.2015; 17.10.2015 Øvede: 13.3.2015; 8.8.2015

 

NORDJYLLAND Introduktion: 12.11.2014 Øvede: 8.11.2014

 

ODENSE Øvede: 5.12.2014 & 29.5.2014 (Susanne Andrés med Colette Markus)

 

ESTLAND: Kontakt Tiia tiia@voog.ee for nærmere info

 

SKOTLAND (FINDHORN): TRE INTENSIVE: 18. – 21.10.2014 med Susanne Andrés & Ole Ry. Opstart på TRE-uddannelse.

 

MEXICO: 23.1.2015 (hør nærmere)

 

LEDER: Susanne Andrés

 

PRIS: 1.800 kr. for virksomheder (1.200 kr. for private). Alle dage er fra kl. 10:00 – ca. 16:00. Husk en god madpakke, notesbog, liggeunderlag, tæppe og løstsiddende tøj. I Estland, Mexico og Slovenien er der oftest lavere kursuspriser, som delvist kan kompensere for rejse- og opholdsudgifter.

 

TILMELDING: helbredsinformation og tilmeldingsskema bedes udfyldt og sendt til os senest 1 uge før kursets start. Tilmelding er først gældende, når vi har modtaget betaling. Vedr. betaling: se under praktiske oplysninger.

 

 

 

C:\Programmer\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Bullets\BD21295_.gif TRE UDDANNELSE Tilbage til toppen                                                                                                     

 

Hvis du kunne tænke dig at tilføje en yderst effektiv kropsterapeutisk stress- og traumebehandling til din personlige og professionelle værktøjskasse, så er denne uddannelse skræddersyet til dig.

 

Forløbet kvalificerer til at lede andre sikkert gennem TRE-processen, både individuelt og i gruppe. Det kan også blot være en dyberegående mulighed for personlig heling. Der er tale om et internationalt uddannelsesformat, hvor alle vil tilegne sig de samme grundlæggende færdigheder, uanset hvor i verden uddannelsen foregår. Du bliver Certified TRE Provider, som vi på dansk kan oversætte med Certificeret TRE-formidler. Du vil erhverve dig et unikt værktøj, både personligt, relationelt og fagligt. Uddannelsen er bygget op omkring 2 moduler af tre dages varighed. Dertil kommer egen-erfaring med TRE, praktik, konsultationer, supervision, peergruppemøder og litteraturstudier – sammenlagt et forløb over et år.

 

MODUL 1: 3 dages teoretisk og praktisk indføring.

 

Modul 1 vil omfatte:

 

·         Stress- og traume-anatomi, -fysiologi og -neurologi, relevant for TRE

·         Forståelse af ryste/tremor-reaktionen

·         Indføring i den polyvagale teori

·         Forsvarsreaktioner af betydning for TRE

·         Strategier til at rumme stærke følelser (containment) og bevare jordforbindelsen

·         Introduktion til grundlæggende færdigheder for at arbejde med enkeltpersoner og grupper

·         Personlig erfaring med TRE og tremor

Modul 1 efterfølges af:

 

·         Egenproces med dagbogsoptegnelser (i alt 40 sessioner i hele uddannelsesforløbet)

·         TRE-sessioner med en Certified TRE Provider eller en TRE Certification Trainer (I alt 4 sessioner i hele uddannelsesforløbet).

·         Videreformidling af TRE til venner, bekendte og familie

·         Møde i peergruppe

·         Første af i alt 6 supervisionsdage

MODUL 2: Med udgangspunkt i de foreløbige erfaringer fortsættes den teoretiske og praktiske undervisning.

 

Modul 2 vil omfatte:

 

·         Fordybelse af modul 1-temaer

·         Debriefing af egne praksis- og undervisningserfaringer

·         Gennemgang af Areas of Awareness i Practice of TRE-artiklen (udleveres)

·         Betydningen af fascier i TRE

·         Grundlæggende TRE-interventioner

·         TRE-modifikationer

·         Fokus på dit eget praksis-, videns- og kompetenceområde

·         Opmærksomhed på etiske temaer

Modul 2 efterfølges af:

 

·         Egenproces med dagbogsoptegnelser fortsætter

·         Arbejde med mindst 4 individuelle klienter

·         Undervise i TRE i mindst 4 grupper

·         Gruppesupervision fortsætter. Regn med sammenlagt 6 supervisionsdage i hele uddannelsen, inkl. certificeringsdagen

·         Møder i peergruppe

·         Herudover forventes obligatorisk litteratur og TRE-DVD’er studeret og gennemgået

·         Forud for certificering afholdes et personligt evalueringsmøde med gruppens TRE Certification Trainer. Der kan her evt. pålægges yderligere uddannelsesaktivitet før endelig certificering

DATOER & TIDSPLAN:

 

Modul 1: 14. – 16.11.2014

Modul 2: 9. – 11.1.2015

1. supervisionsdag 7.12.2014

2. supervisionsdag 15.3.2015

3. supervisionsdag 30.5.2015

4. supervisionsdag 8.8.2015

5. & 6. supervisionsdag/certificering 24 -25.10.2015

Individuelle konsultationer og sessioner aftales separat.

 

Normalt er undervisningstiden 10 – 18 (9 – 16 sidste dag på 3-dagesmodulerne). Det er obligatorisk at deltage i al undervisning. Der kan muligvis blive tale om en opsamlingsdag mod slutningen af forløbet.

 

HVOR FOREGÅR DET: KALMIA - Center for Psykoterapi. Ved Slotshaven 3. 2820 Gentofte (500 m fra Gentofte station).

 

UDDANNELSESLEDERE: OLE RY & SUSANNE ANDRÉS. Begge TRE Certification Trainers og MPF. Se biografi andetsteds.

 

PRIS: 16.400 kr. For virksomheder og organisationer er prisen 24.600 kr. Ved tilmelding inden 15.10.2014 gives en rabat på 500 kr. Ved tilmelding betales et ikke-refunderbart depositum på 5.000 kr. Restbeløbet i lige store rater 8.1.2015 og 22.5.2015. Betales prisen samlet forud for kursusstart tilbydes yderligere 500 kr. rabat. Prisen dækker modul 1 og 2 (de 3 dage x 2), 6 supervisionsdage og 2 konsultationer. Dertil skal påregnes udgift til yderligere 3 TRE-sessioner med certificeret TRE-træner eller TRE-formidler. Dette aftales individuelt. Litteratur og evt. rejseudgifter er ikke medregnet. Alle indbetalinger til reg.nr. 4907, kontonr. 3701501292

 

Tilbage til toppen

C:\Programmer\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Bullets\BD21295_.gif HOLOTROPI / HOLOTROPIC BREATHWORK

- tag på en stormfuld indre rejse for at finde dine skjulte ressourcer og bliv mere hel  

Holotropic Breathwork™ (Holotropisk åndedrætsterapi) er en kraftfuld metode til selvudvikling og heling. Teknikken er udviklet af Stanislav Grof og kombinerer indsigter fra moderne bevidsthedsforskning, dybdepsykologi og forskellige spirituelle praktikker. Ved at arbejde intenst med: madpakke til supervisionsdagene.d. og som ikke kan snakkes væk. valitet. og finde ud af, hvordan det foregår og hvordan det

  • åndedrættet
  • udtryksfuld musik
  • forløsende kropsarbejde

- skabes ændrede bevidsthedstilstande. Disse tilstande mobiliserer kroppens spontane potentiale for helbredelse.

Man kan efter behov deltage i et eller flere kurser. Deltagelse giver "credit hours" for de, som påtænker at begynde en uddannelse i Holotropic Breathwork and Transpersonal Psychology. Kontakt os for nærmere information om denne uddannelse, som vi arrangerer i samarbejde med Stanislav Grof og Grof Transpersonal Training, USA.

Som forberedelse til kurserne kan anbefales Stanislav Grof: Holotropisk åndedrætsterapi (kommer på dansk november 2014) eller Fremtidens psykologi. Borgen, 2001. Det er dog ingen forudsætning for udbytte af kurserne.

 

Et kursus består af en introduktionsaften, 2 dage med 2 daglige holotropisessioner, hvor man skiftevis er ’puster’ og ’sitter’ og har integration om aftenen, samt en afsluttende halv dag, der sikrer yderligere integration og afklaring. På 4-dages kurset er der en ekstradag med åndedrætsterapi og dybtvirkende, spændings- og stressforløsende kropsterapi.

 

Et mindre interview kræves inden deltagelse (kan ske pr. telefon). Helbredserklæring og tilmeldingsskema udfyldes og returneres.

KURSUSLEDELSE: OLE RY & SUSANNE ANDRÉS, begge uddannet af Stanislav Grof som Certified Practitioners of Holotropic Breathwork.

DATOER:

ESTLAND:

24. – 27.7.2014. Kontakt Tiia tiia@voog.ee for nærmere info.

 

Vi gør opmærksom på, at priserne i Estland er ”østeuropæiske”, hvilket vil sige lavere, end vi er vant til, og derfor til dels kan modsvare rejeudgifter, således at der mulighed for en spændende, tværkulturel oplevelse, som vi varm kan anbefale.

 

 

DANMARK:

 

29 – 30.11.2014 i København (lørdag kl. 9 – 18 & søndag kl. 9 - 17). Pris: 3.000 for virksomheder (2.000 kr. for private).

 

19 – 21.12.2014 på Findhorn. Hør nærmere.

 

15 – 18.1.2015 i Jarmsted (torsdag kl. 18 – søndag kl. 15). Pris: 4.500 for virksomheder (3.000 kr. for private). Prisen er inkl. kost og logi.

 

14 – 19.4.2015 (torsdag kl. 18 – søndag kl. 15). Pris: 4.500 for virksomheder (3.000 kr. for private). Prisen er inkl. kost og logi.

 

15.08.15 – 22.08.15 i Jarmsted (lørdag kl. 18 – lørdag kl. 15) afholder vi et intensivt sommerkursus, hvor 4 sessioner holotropisk åndedræt ligeledes indgår. Pris: 5.500 kr. (+ 50 % for virksomheder) inkl. kost og logi ved tilmelding senest 4 uger før kursusstart, herefter 6.000 kr. (+ 50 % for virksomheder). Depositum 2.000 kr. ved tilmelding.

 

                                                                                                                                                                                                            Tilbage til toppen

 

 

C:\Programmer\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Bullets\BD21295_.gif ARBEJDSDAGE i JARMSTED

 

13.5. – 17.5.2015 (KRISTI HIMMELFARTS-FERIEN ONSDAG KL. 18 TIL SØNDAG KL. 15)

 

VI HAR BRUG FOR HINANDEN – KOM OG VÆR MED

 

Har du lyst, energi og overskud til at give et ordentligt nap med, så kom og mød gamle og nye bekendtskaber med relation til Jarmsted. Opskriften på dagene er, at du giver 3 – 4 timers praktisk arbejde dagligt, og vi giver en daglig workshop, som vi sammensætter ud fra det, som vi er optagede af lige nu, og det, som du er interesseret i.

 

Kombinationen af personligt og praktisk arbejde er en spændende og meget virkningsfuld model at arbejde med. Da vi er mange mennesker, intenst sammen i et nærende miljø, kan du være ganske sikker på, at dine temaer vil dukke op til overfladen, og som vi så kan forholde os til og lære af. Det har altid været en spændende og givende proces.

 

Særlige programpunkter kan være:

 

·         Stress- og traumeforløsning

·         Fordybelse af personlige temaer

·         Supervision & sparring på dine projekter og ideer

·         Øve sociale og relationelle kompetencer

·         Kæreste- og parforholdsstrategier

·         Hololite

·         Aktuel opdatering fra Findhorn

Du kan komme og være med, lige så meget du har lyst - med eller uden overnatninger. Du er velkommen til at slå telt op. Giv os blot besked, da vi skal vide, hvor mange, der skal laves mad til.

 

Pris: 100 kr. pr. dag til fortæring.

 

Disse dage er ikke egnede for mindre børn, der ikke kan tage del i arbejdsprocessen. Men større børn, der har lyst til at give en hånd med, er meget velkomne!

 

C:\Programmer\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Bullets\BD21295_.gif ANDET 

INDIVIDUEL-, PAR- OG FAMILIETERAPI/ SUPERVISION/ TRAUMEBEHANDLING/ STRESSHÅNDTERING/COACHING/KONFLIKTMÆGLING/ PERSONALEUDVIKLING/ TILBYDES EFTER AFTALE – BÅDE I KØBENHAVN, ÅRHUS OG I JARMSTED - Vi kommer også gerne til dig, hvis du har kursusstedet og minimum 8 kursister!

 

 


C:\Programmer\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Bullets\BD21295_.gif LÆRERSTAB: Tilbage til toppen

OLE RY:

Speciallæge i psykiatri. Stiftede Psykoterapeutisk Center i 1987. Uddannet gestaltterapeut ved Gestalt Instituttet i Skandinavien (GIS). Uddannet af Stanislav Grof som Certified Facilitator i Holotropic Breathwork. Godkendt TRE Level III-træner (Trauma Releasing Exercises). Uddannet Oneness-træner ved Oneness University, Indien. Underviser og supervisor ved Psykoterapeutisk Center. Har arbejdet med psykoterapi siden 1973. Leder grupper internationalt. Knyttet til flere uddannelsessteder som seniorlærer, supervisor, eksaminator og censor. Psykiatrisk konsulent ved Falck Healthcare, Statsforvaltningen og flere kommuner. Medlem af Lægeforeningen, Psykoterapeutforeningen, Gestaltterapeutisk Forum og AHBI (The Association for Holotropic Breathwork International). Ressource-person for Findhorn Foundation, Skotland, hvor han bor med sin partner Susanne Andrés, hvis de ikke er i Danmark eller andetsteds.

 

SUSANNE ANDRÉS:

PD i psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Kropsorienteret gestaltterapeut med egen praksis siden 1985, uddannet ved Psykoterapeutisk Center & Gestalt Instituttet i Skandinavien (GIS-International). Uddannet af Stanislav Grof som Certified Facilitator i Holotropic Breathwork & Transpersonlig Psykologi.  Certificeret TRE-level III-træner (Trauma Releasing Exercises). Specialiseret i traumebehandling og stresshåndtering. Uddannet Oneness-træner ved Oneness University, Indien. Daglig leder, underviser og supervisor ved Psykoterapeutisk Center. Medlem af Psykoterapeut Foreningen, Gestaltterapeutisk Forum og The Association for Holotropic Breathwork International. Leder grupper og træning internationalt. Udfører humanitært arbejde (traume behandling) i Mexico. Tilknyttet GIS-International som seniorlærer og supervisor. Ressource-person for Findhorn Foundation, Skotland, hvor hun bor med sin partner Ole Ry, hvis de ikke er i Danmark eller andetsteds.

 

 

+ EVT. GÆSTELÆRERE FRA IND – OG UDLAND

Tilbage til toppen


C:\Programmer\Microsoft Office\MEDIA\OFFICE14\Bullets\BD21295_.gif PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilbage til toppen

INDIVIDUELLE KONSULTATIONER

Med mindre andet er aftalt, betales kontant fra gang til gang. Ved afbud (telefon/email/SMS) mindre end 24 timer før et mødetidspunkt, betales for den pågældende konsultation.

 

TILMELDING TIL KURSER

er først gældende, når depositum (for længerevarende kurser) – eller hele kursusprisen (for alle kurser, hvor depositum ikke er nævnt) - er indbetalt. Beløbet bedes indsat i Danske Bank reg.nr. 3701, kontonr. 3701 50 1292. Ved betaling fra udlandet: SWIFT: DABADKKK & IBAN: DK 04 3000 501292, (Husk dit navn og kursus på indbetalingen!). HUSK AT GIVE OS BESKED PR. EMAIL, NÅR DU HAR BETALT, SÅ VI KAN REGISTRERE DIG SOM TILMELDT.

 

Ved afbud 1 måned før kursusstart tilbagebetales depositum/ kursuspris fratrukket et ekspeditionsgebyr på 500 kr. Ved senere afbud kan tilbagebetaling ikke påregnes. Evt. resterende kursuspris betales senest 1 måned inden kursusstart, hvis ikke andet er aftalt. Ved senere betaling tillægges et gebyr på 500 kr. I tilfælde af, at et kursus aflyses, betales hele det indbetalte beløb tilbage.

 

For kost og logi, hvor dette ikke indgår i kursusprisen, betales kr. 550 pr. døgn. Indkvartering sker i 2-, 4- og 6-sengsrum. Enkeltværelse: 200 kr. ekstra pr. døgn, hvis der plads. Ekstra overnatning i forbindelse med kurser (egen forplejning) 300 kr. pr. nat.      

 

TILMELDINGSSKEMA: hent det her! Skemaet bedes udfyldt og returneret i forbindelse med tilmelding og betaling.

 

TID OG STED M.M.

En del af vores kurser afholdes på Psykoterapeutisk Center i Jarmsted nær Tranum i Nordjylland. Adressen er: Jarmsted Byvej 8, 9460 Brovst. Stedet er en ombygget gård, velindrettet til formålet og beliggende i en spændende natur med en stor have omgivet af marker, skove, bakker, dale og ikke langt til Vesterhavet. 

 

Hvor intet andet er anført startes første aften kl. 18 med indkvartering og et let måltid. Sidste dag afsluttes senest kl. 15. Der er som regel mulighed for at forlænge opholdet i forbindelse med de enkelte arrangementer, hvis du ønsker en eller flere dage i rolige rekreative omgivelser.

 

I København er adressen: Ordrupvej 49, 4-405, 2920 Charlottenlund. Det er lige ved Ordrup Station.

 

Adresse i Skotland: 520 East Whins, The Magic Triangle, The Park, Findhorn, Forres, IV36 3TH, UK.

 

TRANSPORT

Til Jarmsted er der busforbindelser fra Aalborg og Fjerritslev (Bus 70). Nærmeste stoppested hedder i www.rejseplanen.dk: Møllebakken v/ Janumvej, hvor afhentning kan ske efter forudgående aftale.

 

Vi er 30 minutter fra Aalborg lufthavn. Norwegian Air: www.norwegian.dk har oftest de billigste priser, hvis du bestiller i god tid.

 

Der er hurtigbus fra København til Fjerritslev og Aalborg.

 

Kommer du i bil fra Århus så drej fra på motorvejen E45 ved Hobro Nord, kør mod Aggersund og videre mod Tranum.

 

Kommer du i bil fra Aalborg, drej fra A11 ved Birkelse ad Tranumvej og kør lige ud, til du kommer til Jarmsted Byvej på venstre hånd, et par km efter rundkørslen ved Tranum.

 

Som regel vil en deltagerliste udsendes inden kursusstart, så transport kan koordineres, ellers ring til os.

 

Se også www.rejseplanen.dk , hvor du kan finde tider, kort og rutevejledning. Tjek endvidere De Gule Sider eller http://maps.google.dk/maps

 

  

LEJE AF CENTERET. Det er muligt at leje sig ind på stedet til kurser, ferier, retreats, eller hvis du bare trænger til fred og ro til at færdiggøre din næste roman.

 

Tilbage til toppen               

 

Tilbage til forside

 

 

 
KONTAKT

København:
Ordrupvej 49, 4/405, 2920 Charlottenlund

Nordjylland:
Jarmsted Byvej 8, DK-9460 Brovst


Skotland:
520 East Whins, The Magic Triangle, The Park, Findhorn, IV36 3TH


Tel. +45 98 23 57 23
Email: info@holoworld.dk