Vores Vision

Vi vil hjælpe den enkelte med at udvikle en integreret livspraksis, der omfatter fysisk, psykologisk og spirituelt velvære og et liv, der respekterer miljøet i alle dets manifestationer.

Denne korte redegørelse er baseret på følgende forudsætninger:

  • Vi fremmer den enkeltes eget medfødte potentiale for healing og tilpasning til livets strøm.
  • En integral forståelse omfatter alle aspekter af livet, i deres indre og ydre, individuelle og kollektive manifestationer.
  • Den enkelte person er unik og har brug for at få sine grænser respekteret. Samtidig eksisterer vi alle i relationer, og vores livskvalitet er defineret af kvaliteten af disse relationer.
  • God kontakt er baseret på værdsættelse af forskelligheder.
  • Velvære er ikke blot fravær af sygdom, men en følelse af at få opfyldt vores grundlæggende behov, herunder behovet for at vokse og bidrage.
  • Det er vigtigt at passe på vores fysiske krop og udvikle vores kognitive, følelsesmæssige, sociale og åndelige intelligens. For at opleve tilfredsstillelse har vi brug for en følelse af samhørighed med “det store hele”, uanset hvordan dette realiseres, på tværs af personlige grænser og på tværs af køn, race, religion og social status.
  • Vi skelner mellem åndelighed og religion. Med spiritualitet henviser vi ikke til et abstrakt trossystem, men til en personlig oplevelse, den følelse af samhørighed, der er nævnt ovenfor. Religion kan ses som et forsøg på at institutionalisere spiritualiten.
  • Vores omgivelser repræsenterer det, der ikke er mig. Efterhånden som vi vokser, kan vi opleve, at omgivelserne i den forstand bliver mindre og mindre og erstattes af en følelse af “jeg er alt det”. Af denne erfaring følger en dybere økologisk forståelse og et øget personligt og globalt ansvar baseret på taknemmelighed og medfølelse.